Kontakty

Prevádzkovateľ e-shopu AktivneStriebro.sk

Nature Group, s.r.o.
Priemyselná 1340/43

905 01 Senica, Slovenská republika

IČO: 31734782
DIČ: 2020524649
IČ DPH (VAT): SK2020524649

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK41 7500 0000 0040 2480 8862
Variabilný symbol: uvádzajte číslo objednávky

Tel: +421 944 056 659
Objednávky: info@aktivnestriebro.sk
---
Odstúpenie od zmluvy (PDF): tu
Všeobecné obchodné podmienky: tu
Podmienky ochrany osobných údajov - GDPR: tu